دانشگاه نیوجرسی، مقطع دکتری

مهندسی برق مقطع دکتری

پذیرش فول فاند مقطع دکتری در سال ۲۰۱۵ در رشته مهندسی برق، از دانشگاه نیوجرسی آمریکا