دانشگاه کنکوردیا،پذیرش دکتری

پذیرش مقطع دکتری

دریافت پذیرش دکتری در رشته مهندسی برق توسط دکتری ایمان تقوی در سال ۲۰۱۹ از دانشگاه کنکوردیا کانادا